Ο Φόρος Διαμονής Στα Ξενοδοχεία & Οι Συνέπειές Του

Πάντοτε η φορολόγηση αποτελεί αγκάθι για τους πολίτες μίας χώρας. Στην Ελλάδα, εξαιτίας της αυξανόμενης οικονομικής κρίσης, έχουν θεσπιστεί πολλοί φόροι που καλύπτουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Ένας τέτοιος φόρος είναι και ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία και σε κάθε μονάδα διαμονής. Αυτός ο φόρος είναι ολοκαίνουριος και επιβαρύνει τον διαμένοντα στο εκάστοτε ξενοδοχείο και καλύπτεται άμεσα, ως κομμάτι του τελικού ποσού που πρέπει εκείνος να πληρώσει.

Ως αντίτιμο, αυτός ο φόρος είναι αρκετά ήπιος και δεν αφορά μεγάλο ποσοστό επί του συνολικού ποσού. Ωστόσο, αν αθροιστεί για μια εβδομαδιαία διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο, τότε σίγουρα και η τιμή ανεβαίνει αισθητά. Υπάρχουν φόβοι από τους ιθύνοντες του ελληνικού τουρισμού και της φιλοξενίας ότι τέτοιοι φόροι αποτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αν και πρόκειται για μικρό ποσό σε σχέση με άλλους φόρους, εντούτοις συνολικά πρόκειται για μια μεγάλη επιβάρυνση που καλούνται οι καταναλωτές να επωμιστούν. Σε μία οικονομία μάλιστα που μαστίζεται από την κρίση, υπάρχει ο επιπλέον φόβος ότι ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών σε ξενοδοχεία και λοιπές μονάδες διαμονής θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο.

Πολλοί ιδιοκτήτες ξενοδοχείων κάνουν σκέψεις, έτσι ώστε να απορροφήσουν μέρος ή και το σύνολο αυτής της επιπρόσθετης φορολόγησης. Όμως, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν είναι εφικτό. Μάλιστα, υπάρχουν αντιδράσεις αθέμιτου ανταγωνισμού από τις μονάδες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι αντίστοιχο. Για να μπορέσει λοιπόν ο κλάδος της ελληνικής φιλοξενίας να ανταπεξέλθει αναίμακτα σε μία τέτοια πρόκληση όπως αυτή του φόρου διαμονής, θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι συντονισμένες και η πορεία που θα διαγράψουν οι ξενοδόχοι να είναι κοινή.

Στην Ελλάδα, ο φόρος διαμονής έχει ήδη θεσπιστεί και έχει τεθεί σε εφαρμογή. Ευτυχώς, τα πρώτα δείγματα δε δείχνουν σε καμία περίπτωση ότι λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την άνοδο του ελληνικού τουρισμού, είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αντιθέτως, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία της χώρας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο!